Türkiýe Respublikasynyň çӓginde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň “Resmi nikada durmaýanlygy”barada Kepilnama almak üçin gerekli resminamalar:
Goşundylar

umumy arza

Göwrümi 214 kb

ÝÜKLE