Türkiýe Respublikasynyň çӓginde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň “Resmi nikada durmaýanlygy”barada Kepilnama almak üçin gerekli resminamalar:
Goşundylar

Application for the Certificate of non-marriage registration

Göwrümi 44 kb

ÝÜKLE