Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türkmenistan vatandaşlarına "Nikah kaydının bulunmadığına dair belge" verilmesi için gerekli belgeler
Ekler

umumy arza

Size 214 kb

DOWNLOAD