DİKKAT! Dünyadaki epidemiyolojik durum ve yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılması nedeniyle, 18 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu uzaktan çalışma sistemine geçmiştir. Türkmenistan'a vize başvuruları geçici olarak durdurulmuştur. Türkmenistan vatandaşları + 90 212 66202 21 (22/23) telefon numaraları veya stambulconstm2@gmail.com e-posta adresin üzerinden iletişime geçilebilir.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar