Uzaktan konsolosluk işlemleri
Ekler

Çocuk dogum belgesi

Göwrümi 580 kb

ÝÜKLE


Sicil kaydi

Göwrümi 225 kb

ÝÜKLE


Sertifika onayı

Göwrümi 222 kb

ÝÜKLE


Öğrenci belgesinin onayı

Göwrümi 223 kb

ÝÜKLE


Tek Ebeveyn(Anne) Sertifikası

Göwrümi 227 kb

ÝÜKLE


Vekaletname Tasdiki

Göwrümi 221 kb

ÝÜKLE


Ülkeye dönme sertifikası

Göwrümi 280 kb

ÝÜKLE