Türkiýe Respublikasynyň çäklerinde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň “Jenaýat jogapkӓrçiligine çekilip-çekilmӓndigi barada kepilnama” almak üçin gerekli resminamalar:
Goşundylar

umumy arza

Göwrümi 214 kb

ÝÜKLE