Türkiýe Respublikasynyň çäklerinde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň “Jenaýat jogapkӓrçiligine çekilip-çekilmӓndigi barada kepilnama” almak üçin gerekli resminamalar:
Goşundylar

Application for the Certificate of no criminal record

Göwrümi 69 kb

ÝÜKLE