Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türkmenistan vatandaşlarına "Nikah kaydının bulunmadığına dair belge" verilmesi için gerekli belgeler
Ekler

Application for the Certificate of non-marriage registration

Size 44 kb

DOWNLOAD