Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türkmenistan vatandaşlarına "Sabıka kaydının olmadığına dair belge" verilmesi için gerekli belgeler
Ekler

Application for the Certificate of no criminal record

Size 69 kb

DOWNLOAD