Türkmenistan vatandaşlarının ve üniversite öğrencilerinin konsoloslukta kayda alınması