RSS

GÜNCEL HABERLER

17 Mayıs

İSTANBUL'DA MAHTUMKULU FİRAKİ'NİN ŞİİR GÜNLERİ

İSTANBUL'DA MAHTUMKULU FİRAKİ'NİN ŞİİR GÜNLERİ Bağımsız devletin Ferah devrinde, Devlet Başkanımız Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov’un ferasetli önderliğinde 2016 yılı ‘Mirasa saygı duymak, Vatanı geliştirmek yılı’ olarak ilan edildi. Kutsal Devlet Bağımsızlığımızın 25. yıldönümünün coşkulu bayram etkinliklerinin kutlacağı yılda böylesine muhteşem, çift kanatlı sloganın kullanılması Türkmen halkının kalbinde büyük manevi coşku oluşturdu. Ülkemizde Mahtumkulu Firaki’nin şiir günl...

DEVAMI
16 Mar

Süleyman Demirel Üniversitesinde Türkmenistanın Bağımsızlığının 25. yıldönümüne adanan etkinlik düzenlendi

Bağımsız devletimizin Refah devrinde Sayın Devlet Başkanımız Gurbanguly Berdimuhamedov’un yürüttüğü ferasetli politikaları sonucu Bağımsız, Daimi Tarafsız Türkmenistan devletimiz gelişmelerin yeni seviyelerine doğru güvenle ilerlemektedir. Ülkemizin her tarafında ve dış ülkelerde 2016 yılının ‘Mirasa saygı duymak, Vatanı geliştirmek’ yılı olarak ilan edilmesi ile ilgili etkinlikler düzenlenmektedir. Kaynağını binyıllıklardan alan tarihine ve zengin medeniyetine saygı duyan türkmen halkı için bu...

DEVAMI
24 Ara

"Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisi açylyp ulanmaga berildi

2015-nji ýylyň 23-nji dekabrynda, Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň iri gaz känlerini bir bitewi gaz geçiriji ulgama birleşdiren “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Täze gaz geçiriji  Mary welaýatyndaky “Şatlyk” gaz gysyjy stansiýasyndan Hazarýaka sebitindäki “Belek”  gaz gysyjy stansiýasyna çenli çekildi.Bu şatlykly dabara gatnaşmak üçin hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary,  ministrlikleriň we pu...

DEVAMI
13 Ara

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna badalga berildi

2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Mary welaýatynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan /TOPH/ gaz geçirijisiniň hem-de “Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmegiň ilkinji nobatdakysynyň desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi. Bu desgalar başlangyç tapgyrda täze energetika geçirijisiniň serişde binýadyna öwrüler. Dabara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ýakynda ýurdumyza saparlar bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, P...

DEVAMI
12 Ara

Türkmenistanda ýokary derejeli maslahat geçirildi

2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda “Bitaraplyk syýasaty: Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň ugrunda halkara hyzmatdaşlygy” atly Halkara maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin dürli ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlary, dünýäniň ýokary syýasy derejeli wekilleri, abraýly halkara we sebit guramalarynyň baştunanlary gatnaşdylar.

DEVAMI
30 Kas

Duşenbede Türkmen-Täjik syýasy geňeşmeler geçirildi

2015-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Duşenbe şäherinde Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Täjigistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda ministrleriň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleriň gün tertibine türkmen-täjik döwletara gepleşikleriniň syýasy, söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk, ylym, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet we sungat ulgamlarynda hyzmatdaşlygy has-da ýygjamlaşdyrmak meseleleri goşuldy. Tarapla...

DEVAMI
23 Kas

Türkmenistanyň Prezidenti gazy eksport ediji ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşdy

2015-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Eýran Yslam Respublikasynda resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Tähranda geçirilen gazy eksport ediji ýurtlaryň Forumynyň döwlet Baştutanlarynyň Sammitine gatnaşdy. Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumy 2008-nji ýylda döredilen halkara hökümetara guramasy bolup, ol oz duzumine 12 döwlet birlesdiryar: Alžir, Boliwiýa, Wenesuela, Müsür, Eýran, Katar, Liwiýa, Nigeriýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Russiýa, Trinidad we Tobago, Ekwo...

DEVAMI